Aflevering 3 van Kitchen Impossible: Een restaurant overnemen

In aflevering 3 van Kitchen Impossible krijgen de kandidaten een sollicitatietraining en leren ze een CV maken. Voor de meeste kandidaten is dit een grote uitdaging. Sommige kandidaten doen het zelfs voor het eerst! Ook nemen de kandidaten een restaurant over tijdens de lunch. Ze krijgen ieder een rol toebedeeld in deze professionele keuken. Een goede kans om te laten zien wat ze kunnen! Sumeia, Danielle, Lizzy, Patrick, Sarita, Wim, Clara en Johanna gaan de uitdaging vol goede moed aan. Zullen ze zichzelf staande kunnen houden? De afleveringen van Kitchen Impossible worden beschikbaar gesteld door Vincent TV Producties en Net5.