De meeste kandidaten van Kitchen Impossible zijn jong en staan nog aan het begin van hun carrière. Wij waren benieuwd hoe de ouders van de deelnemers het programma hebben ervaren, en vroegen de ouders van kandidate Lizzy naar hun ervaringen.

De deelname aan Kitchen Impossible was een intensieve tijd met veel opnames, bijeenkomsten en allemaal nieuwe indrukken. Peter en Yvonne zijn als ouders van een kind met een beperking heel wat gewend. Zij zijn goed in staat om te zien wanneer hun kind zich op haar gemak voelt en weten ook waar ze moeite mee heeft. Peter en Yvonne kunnen daarom ook meer vertellen over de invloed die de deelname aan het programma op het dagelijks leven van hun dochter heeft gehad.

De ouders van Lizzy over Kitchen Impossible – Werken met een beperking

De ouders van Lizzy vertellen over werken met een beperking en de rol die de wet- en regelgeving daarbij speelt. Ook vertellen ze of werkgevers in hun ogen goed zijn toegerust op het in dienst nemen van mensen met een beperking.

 

De ouders van Lizzy over Kitchen Impossible – Betekenisvol en leerzaam

Peter en Yvonne gaan dieper in op wat de deelname aan het programma en de ondersteuning van MEE hun dochter én henzelf gebracht heeft.

 

De ouders van Lizzy over Kitchen Impossible – Niet pamperen maar uitdagen

Zo nu en dan hadden de kandidaten van Kitchen Impossible het best zwaar. Er werd veel van ze verwacht, en dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk. In deze video vertellen Peter en Yvonne (de ouders van kandidate Lizzy) hoe ze dit hebben ervaren.

Recent Posts